3. Bölüm: 

Daniel peygamberden İsa Mesih’e kadar

Bilgi yarışması:

1. Daniel peygamber hangi imparatorlukları önceden haber verdi?

2. Peygamber Daniel ve Malaki İsa Mesih hakkında önceden neler söylediler?

3. Neden İsa Mesih çarmıhta öldü?