1. Bölüm:

Yaratılıştan İbrahim peygambere kadar

Bilgi yarışması:

1. Tanrı Adem’den ve Havva’dan ne bekledi?

2. Tanrı’ya itaat etmeyen kimdi?

3. Tanrı ne zaman bir kurtarıcı vaat ediyor?

4. İbrahim oğlu yerine Tanrı tarafından hazırlanmış kusursuz bir koçu kurban ediyor. Bunun Tanrı’nın kurtuluş planı ile ne ilgisi var?