6. Son yargıdan (mahşer günü) yeni yaratılışa kadar

Sorular (işaretlemek için):


1. Tanrı 1000-yıllık egemenliğinde insanlara neyi gösterebilecek?





2. Ölüler genel dirilişte hangi ölçüye göre yargılanacak?





3. Sence Tanrı’nın yaratacağı yeni gök ve yer nasıl olacak?




Destekleyen Dagon Design