4. Elçilerin İşlerinden bugüne kadar

Sorular (işaretlemek için):


1. Sizce ilk Hıristiyanlar neden içlerinde yanlış öğretmenlerden ve dıştan Roma İmparatorluğundan zulüm gördüler?

2. Hangi icadın milattan sonra 1500 yılında Hıristiyanlığın yayılmasına büyük yardımı oldu?
Destekleyen Dagon Design