3. Daniel’den İsa Mesih’e kadar

Sorular (işaretlemek için):


1. Daniel peygamber hangi imparatorlukları önceden haber verdi?
2. Peygamber Daniel ve Malaki İsa Mesih hakkında önceden neler söylediler?

3. Neden İsa Mesih çarmıhta öldü?
Destekleyen Dagon Design